Delta-P | Marithaime 22 | 6662 WD Elst (Gld) | Telefoon +31 247 851 014

logoformobile

Delta-P | Marithaime 22 | 6662 WD Elst (Gld) | Telefoon +31 247 851 014

Delta P - Hygenic Process Equipment
  • Home
  • Privacy Verklaring

Privacyverklaring

 

Delta-P Hygienic Process Equipment, gevestigd aan de Rondweg 15, 6515 AS Nijmegen,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

Delta-P Hygienic Process Equipment, Rondweg 15, 6515 AS Nijmegen

Tel.: 0031- 247851014 // www.info-delta-p.nl // Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

M. Elmendorp is de Functionaris Gegevensbescherming van Delta-P Hygienic Process Equipment. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Delta-P Hygienic Process Equipment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uw voor- en achternaam, zakelijke adresgegevens, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Delta-P Hygienic Process Equipment verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van uw betaling
- Als we hier wettelijk dan wel contractueel toe verplicht zijn


Geautomatiseerde besluitvorming

Delta-P Hygienic Process Equipment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Delta-P Hygienic Process Equipment) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delta-P Hygienic Process Equipment slaat bovengenoemde persoonsgegevens op om onze afspraken met u na te kunnen komen.
Doet u een aanvraag waar geen opdracht uit voortvloeit, dan bewaren we uw gegevens maximaal een jaar. Gegevens van klanten bewaren wij maximaal tien jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden

Delta-P Hygienic Process Equipment verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden bestaan uit partners en/of leveranciers waar wij mee samenwerken om uw opdracht uit te kunnen voeren.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Delta-P Hygienic Process Equipment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken

Delta-P Hygienic Process Equipment gebruikt functionele en technische cookies om de website optimaal te laten functioneren.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij Delta-P Hygienic Process Equipment op basis van wettelijke gronden dit niet kan of mag doen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Delta-P Hygienic Process Equipment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Delta-P Hygienic Process Equipment wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Delta-P Hygienic Process Equipment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Bezoekadres:

  • Marithaime 22
  • 6662 WD Elst (Gld)
  • Nederland
  • T +31 247 851 014
  • E-mail: mail (at) info-delta-p.nl